BẢNG THEO DÕI SẢN XUẤT, NĂNG SUẤT, BẢNG SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT.

bảng đếm sản lượng

bảng đếm sản lượng

Phần mềm quản lý sản xuất

Bảng hiển thị 3 thông số không kết nối máy tính:

bảng sản lượng sản xuất

Hệ thống theo dõi năng suất từng công nhân :

 • Quản lý chất lượng tại từng công nhân: thời gian kiểm hàng, số lượng hàng, số lượng lỗi...
 • Sử dụng thẻ từ để đăng nhập, có các chức năng : login, logout, tạm ngừng, ...
 • Số liệu truyền về máy tính, lưu trữ dữ liệu trong database, cho phép xem hiện trạng, thống kê các đơn hàng...
 • Tư động tối đa công đoạn đếm sản phẩm:

  Đa dạng công đoạn cập nhật dữ liệu:

  Hỗ trợ nhiều chuẩn giao tiếp với hệ thống:

  Một số hệ thống đã triển khai:

  Đầu trang

  Keywords: theo doi nang suat, theo dõi năng suất, nang suat, năng suất, chuyen may, chuyền may, sản xuất, san xuat, theo dõi sản xuất, theo doi san xuat, giám sát sản xuất, giam sat san xuat, dem san pham, đếm sản phẩm.